PRIVACYVERKLARING QUINTA DAS FLORES

Dit is de privacyverklaring van Quinta das Flores.In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met U verkrijgen. Quinta das Flores voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om Uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting U te waarborgen. Quinta das Flores verwerkt deze persoonsgegevens omdat U gebruik maakt van onze verblijfsaccomodaties en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodaties kunnen wij om (het tonen van) een legitimatiebewijs vragen. Wij nemen echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs over en maken nooit kopieën van uw legitimatiebewijs.

Quinta das Flores verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het reserveren en factureren van Uw verblijf in een van onze accommodaties en het – op verzoek van de gemeente – bijhouden van het nachtregister voor de toeristenbelasting.

Beveiliging
Bij voorkeur wisselen we per e-mail geen persoonsgegevens uit. In onze bevestigingsmails gebruiken we dan ook uitsluitend Uw naam, tenzij U zelf verzoekt om een bevestiging met andere gegevens daarin vermeld.

Cookies
Wij maken op onze website géén gebruik van cookies.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Na afloop van Uw verblijf op Quinta das Flores bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeftt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van U hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen met anderen

Quinta das Flores verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.